Jobs in Beijing | Shanghai | Tianjin | Nanjing | Suzhou | Hangzhou | Guangzhou | Shenzhen | Dongguan | Dalian | Qingdao | Chongqing | Harbin

Guangdong Lingnan institute of technology

About Guangdong Lingnan institute of technology

Guangdong Lingnan institute of technology is looking for 1 full-time English teachers.

Additional Information

  • Contact person: sammi
  • Phone number: 0571-88165968
  • Current location: Other
  • Address: hangzhou
  • Email: 371111118@qq.com

job title

Job searchAdvanced